V Kongu se náš projekt farmy pro sirotky líbí

Přišel nám dopis od organizace Naše děti v Kongu o.p.s. a také přímo z Konga. Níže si ho můžete přečíst:

„Milí Honzo a Jirko,
níže zasílám poděkování (ve francouzštině i češtině) od Jean-Martina, ke kterému dorazily všechny podklady v angličtině i francouzštině. Prosím o zaslání všem, kdo se na práci podíleli. Jean-Martin se pokusí zpracovat i projekt polí, sadů a rybníků a zkusíme se obrátit na nějakou belgickou organizaci, která se podobnými projekty zabývá a spolufinancuje je. Tak snad se podaří najít finance a vše zrealizovat. Pokud bude potřeba, jistě vás budu kontaktovat. Tento rok také plánujeme návštěvu Jean-Martina v ČR. Pokud dostane vízum a přijede, tak určitě naplánujeme nějaké společné setkání. Věřím, že tento projekt nezůstane jen na papíře.
ZdravímMarkéta Debroise „


„Naše poděkování týmu architektů

Milí přátelé,nedovedete si ani představit, jak jsme ohromeni vaší vynikající prací. Tisíce kilometrů od nás jste vykonali práci jako kdybyste byli tady přímo na místě. Budu-li upřímný, tyto nákresy a vizualizace odpovídají tomu, co jsme si představovali vybudovat na našem pozemku a nemůžeme se dočkat, až se zrealizují. Mockrát vám děkujeme a přejeme vám všem i každému zvlášť hodně úspěchů ve vašem studiu i praxi.

Ať vám Bůh, Pán všech architektů, žehná a i nadále vám dává inspiraci. 

Otec Jean-Martin“


„Nos remerciements à l’équipe d’architectes.Chers amis, vous ne sauriez croire combien  nous sommes émerveillés de votre excellent travail. Depuis plusieurs milliers de kilomètres vous avez réalisé un travail comme si vous aviez été sur place. Franchement ces croquis correspondent à ce que nous envisageons sur ce site et nous avons hâte que cela se concrétise. Nous vous en remercions vivement et vous souhaitons à tous et à chacun plein succès dans vos études et vos applications.

Que le Dieu Maître des architectes vous bénisse et continue à vous inspirer. 

Abbé Jean Martin “