Rozvojové září 2020

7-11.9.2020, Praha – areál ČVUT v Dejvicích Česká rozvojová agentura

Rozvojové září je letní škola zaměřená na technické aspekty rozvojových a humanitárních projektů. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo vás seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce. 

Pondělí – úterý: Rozvojové a humanitární projekty – úvod, definice a souvislosti

 • Jan Tilinger: Proč je důležité řešit i technické aspakty humanitárních a rozvojových projektů?
 • Blanka Michaela Remešová: Rozvojová spolupráce v mezinárodních souvislostech
 • Lenka Dušková: Jaký je vztah mezi rozvojem a konflikty, aneb vejdi a neuškoď
 • Zdeněk Opršal: Environmentální aspekty rozvojové pomoci
 • Marie Aquilino:
 • The Architecture of Human Dignity: Architects in Development
 • Jan Werner: Rozvojové technologie z pohledu antropologa: proč by mělo sociální vědy zajímat rozvojové inženýrství (… a naopak)

Úterý – středa: Stavby v rozvojových projektech a přírodní materiály

 • Ludmila Floková: Klima ve světě
 • Petr Hájek: Úvod do výstavby budov ve specifických podmínkách – požadavky a principy
 • Jan Růžička: Sociální aspekty udržitelné výstavby
 • Jan Růžička: Materiály a technologie z hlediska sociálních aspektů udržitelné výstavby – principy, příklady
 • Petr Kostohryz: Uprchlické tábody na Blízkém východě: Od díry v plotě do Champs-Élysées
 • Eva Machová: Bambus jako materiál
 • Jakub Diviš: Hlína jako stavební materiál

Středa -čtvrtek: Voda, sanitace, energie

 • Petr Wolf: Sluneční energie jako levný, spolehlivý a všude dostupný zdroj energie
 • Vladimír Krepl : Alternativni zdroje energie v humanitarnich a rozvojovych projektech
 • MauritzErtsen: Water and sanitation
 • Radek Thums: Zdraví při práci v zahraničí

Čtvrtek-pátek: Představení konkrétních projektů

 • Petr Vacek: Studně na Haiti
 • Jan Tilinger: Sluneční škola v Himálaji
 • Zdeněk Muller: Práce stavaře u Lékařů bez hranic
 • Martin Knap: Stavba školy v Ladakhu

Pátek: Praktické workshopy

Kdo se může účastnit: Program bude připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá.  

Registrační poplatek: 300 kč (Ve výjimečných odůvodněných případech můžeme poplatek prominout. Pokud by vám poplatek bránil v účasti na letní škole, napište nám.)

Podpora pro mimopražské účastníky: Mimopražští účastníci letní školy (kteří nebydlí ani nestudují v Praze) mohou zažádat o příspěvek na ubytování a dopravu. Pokud máte o podporu zájem, napište jednoduchou žádost zahrnující krátký motivační dopis a popis vaší situace (o rozsahu maximálně 1 strana). Žádosti budou vyhodnoceny na konci července a o výsledku budete informováni. Na podporu není právní nárok. Podmínkou poskytnutí příspěvku je účast na celém programu Letní školy. Podpora bude vyplacena na základě účetních dokladů za dopravu a ubytování.

Registrace: Pro přihlášení vyplňte online přihlášku. Po odeslání formuláře bude Vaše přihláška zanesena do naší evidence a jejím finálním schválením se bude v nejbližší době zabývat zodpovědný pracovník. Přihlášce bude přidělen jedinečný variabilní symbol. Nebude-li žádná překážka v přihlášení, pošleme vám emailem informace k úhradě účastnického poplatku 300 kč, který je třeba uhradit k dokončení registrace. Pokud nebude možné váš požadavek na přihlášení uspokojit např. z důvodu přílišného naplnění budeme vás informovat. V takovém případě bude vaše přihláška zamítnuta. V případě zájmu převyšujícího kapacitu jsou přednostně uspokojeni zájemci, kteří poslali přihlášku a zaplatili účastnický poplatek dříve. Podrobné informace o letní škole vám zašleme nejpozději týden před konáním kurzu.

Změna termínu Letní školy: Ze závažných důvodů  může dojít ke změně termínu konání nebo může letní škola proběhnout v online podobě. V případě, že zájemce nebude souhlasit se změnou termínu, bude mu vrácen rezervační poplatek.

Kontakt: V případě dotazů nebo problémů s přihlášením, kontaktujte Sylvu Červenkovou: Sylva.Cervenkova@cvut.cz nebo + 420 723803702.

Sborník ke stažení zde

Konání letní školy bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury.


Česká rozvojová agentura