Projektový maraton 9-11.12. 2022 – Studie nového využití/přestavby komunitního centra a zázemí

Na začátku prosince se opět můžete zapojit do Projektového maratonu a pomoci vytvořit projekt pro využití komunitního centra a zázemí pro organizaci Humanitas Afrika. Můžete tím pomoci vytvořit dobrou věc a dozvědět se mnoho nového o mezinárodních rozvojových projektech. Vítání jsou všichni, které problematika zajímá, tedy studenti, nestudenti, odborníci i neodbornící nebo třeba senioři.

Přihlásit se můžete ZDE

Jak to celé funguje? Sejdeme se v pátek 17 hodin v Kantor Coffee na Fakultě stavební ČVUT, vyslechneme si informace o projektu od zástupců organizace Humanitas Afrika a také plány do budoucna. Přes víkend budeme společně hledat návrhy řešení a pracovat na návrhu projektu.

Co budeme vytvářet – zadání:  

  • Název projektu: Studie nového využití/přestavby komunitního centra a zázemí
  • Lokalita: Ghana, Obom
  • Zadavatel: Humanitas Afrika, o.s.
  • Detailní zadání: Organizace již v oblasti provozuje velké množství hlavně vzdělávacích aktivit. V místě disponuje budovou , která je využívána jako kominitní centrum. V rámci Projektového maratonu budeme hledat, jak nejlépe využít/upravit existující budovu a přilehlé pozemky tak, aby to odpovídalo novým potřebám místní komunity. V rámci toho by měla být navržena i optimalizace využití krejčovské dílny a vytvoření prostor, kde by mohly probíhat truhlářské a potravinářské kurzy. Dále by mělo být naplánováno využití pozemků pro výuku zemědělství, včetně navržení využití stávajících zdrojů vody (potůček, studna) a zavedení zásobování elektřinou ze solárních zdrojů, pokud to bude technicky vhodné.

Uvědomujeme si, že samotné vzdělávání nestačí. Potřebujeme naše rodiny motivovat k samostatnosti a
hledání možnosti výživy a uplatnění. Proto vznikla myšlenka využití našich stávajících volných prostor a
pozemku pro rozvoj a podporu komunitního centra. Naše nové Komunitní vzdělávací a kulturní centrum
ve vesnici bude nově nabízet kromě krejčovské dílny, truhlářský výcvik a potravinářskou výrobu
(catering). Centrum by mohlo mít vlastní solární systém a systém zásobování vodou založený na staré
studni, kterou tam máme, a také na malém potůčku, který teče blízko pozemku, proto také rádi bychom
založili na pozemku malé polička, by učit žáky pěstování rostlin.

Kdo se může účastnit? Kdokoliv, kdo se chce zapojit nebo ho zajímá, jak se vytváří rozvojový projekt: studenti, senioři, odborníci nebo i úplní laici.

Kde to bude? Kantor Caffe, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Chcete se na něco zeptat? Pište nebo volejte na 608522854 nebo jan.tilinger@suryaschool.org.

Fotografie z místa:

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová agentura