O ICWD

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD CTU) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů.

Centrum usiluje o rozšíření možností vzdělání studentů ČVUT v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi universitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem centra je propojování odborníků z technických a humanitních oborů, za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství).

ČVUT je pozorovatelem ve Fóru pro rozvojovou spolupráci – FoRS.

Od roku 2020 realizujeme projekt Rozvojové vzdělávání na ČVUT podpořený Českou rozvojovou agenturou.