Kontakty

dream team icwd CVUT

Ing. Jan Tilinger, Ph.D. – vedení projektu ICWD

Stavební inženýr, založil ICWD, mezinárodní centrum rozvojových projektů na ČVUT. Navrhl architektonický projekt Sluneční školy v Kargyaku v indickém HimálajiNepálu. Předsedá organizaci Surya z.s. Působí také jako novinář, rozvojový pracovník, truhlář, stavební auditor, pedagog, fotograf, kejklíř, cestovatel. Před 11 lety postavil školu z přírodních materiálů v indické Himálaji v Kašmíru a stále ji provozuje. Na ČVUT vyučuje, jak pracovat v klimaticky, ekonomicky a kulturně odlišných oblastech. Nejvíce ho zajímá téma práce s přírodními materiály v kombinaci s moderním přístupem.

Jan.Tilinger@cvut.cz, +420 608 522 854

Mgr. Eva Machová, Ph.D. -management a koordinace aktivit v projektu ICWD

Bioložka a neurovědkyně, působí také jako rozvojová pracovnice, truhlářka a specialistka na bambus, lektorka, tvůrkyně uměleckých razítek, zakladatelka školy dovedností a řemesel Takuara. Pracuje mimo jiné jako koordinátorka v organizaci Surya z.s.

Eva.Machova@cvut.cz, +420 607 574 457

Mgr. Sylva Červenková, DiS. – vzdělávání na středních školách, přihlášky na akce

Vystudovala speciální pedagogiku a sociální práci, věnovala se vzdělávání dětí a dospělých s potížemi v učení a zdravotním postižením. Působila jako pracovní konzultant v programu Podporované zaměstnávání a Tranzitní program a jako metodická vedoucí pro práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním, jako lektorka vzdělávacích kurzů pro profesionály v sociálních službách a lektorka odborných kurzů pro veřejnost a jako administrativní podpora v Surya z.s. na projektech v rámci rozvojové pomoci.

Sylva.Cervenkova@cvut.cz , + 420 723 803 702

Ing. Petr Čanda – projekt v Zambii

Absolvoval střední odbornou školu se zaměřením na ekologii a ochranu krajiny. Na ČVUT vystudoval obor Budovy a prostředí. Od října 2019 je doktorandem na katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT se zaměřením na stavby v odlišných klimatických podmínkách. Pracuje jako projektant nízkoenergetických a pasivních staveb z přírodních materiálů a podílí se také na jejich realizaci. Je hrdým majitelem výučního listu v oboru tesař. Věnuje se také rozvojovým projektům, konkrétně spolupráci na návrhu a nyní již také realizaci projektu střední školy v Zambijském Kashitu. Projekt byl vytvořen v rámci diplomové práce pod univerzitami ČVUT v Praze a UMINHO v Portugalsku pro neziskovou organizaci New Renato Community Society (NRCS) v Zambii a její bratrskou organizaci Přátelé New Renato v ČR.