Rozvojové září 2023

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo vás seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením a podpořit mezioborovou spolupráci. 

Přihlásit se můžete zde.

Program:

Pondělí  11.09.2023                       

 • 9:00 – 9:15 registrace
 • 9:15 – 9:30 úvod, organizační informace
 • 9:30 – 10:50 doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (Centrum pro studium Afriky / Metropolitní univerzita Praha): Rozvojová pomoc – proč a kdo ji poskytuje a s jakým výsledkem? / přednáška
 • 11:00 – 11:40 doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (Centrum pro studium Afriky / Metropolitní univerzita Praha): Rozvojová pomoc – proč a kdo ji poskytuje a s jakým výsledkem? /seminář
 • 11:40 – 12:10 Ing. Jakub Kovář, MA / Mgr. Martin Šefr (ČRA): Představení České rozvojové agentury a  některých projektů ČRA v Etiopii.
 • přestávka na oběd
 • 13:20 – 14:30 Michal Broža (OSN): Svět krizí a příležítostí / přednáška
 • 14:40 – 16:00    Dashdeleg Bayarjargal (Mongolské jurty): Stavba mongolské jurty /praktický workshop

Úterý  12.09.2023                           

 • 9:00 – 10:10 Ing. Jan Tilinger Ph.D.: Stavby v globálním kontextu/ přednáška
 • 10:10 – 11:30 Ing. Jakub Diviš, Ph.D. (UCEEB ČVUT): Nepálená hlína a polní testy jejích vlastností/ přednáška s workshopem
 • přestávka na oběd          
 • 12:30 – 14:35 Ing. Jan Tilinger Ph.D./ Ing. arch. Barbora Kubíčková: Stavby pro rozvojové projekty/workshop – 1. část
 • 14:45 – 16:15 Bc. Tereza Klinkerová (Sdružení hliněného stavitelství, z.s., EKODŮM, z.s.):  Hliněné omítky/ praktický workshop
 • 16:20 Miniprojekce  a společné posezení (místo bude upřesněno podle aktuálního počasí)       

Středa 13.09.2023                          

 • 9:00 – 10:20 Ing. Jan Tilinger Ph.D./Ing. arch. Barbora Kubíčková: Stavby pro rozvojové projekty/workshop – 2. část
 • 10:30 – 11:50 Ing. Václav Těhle, MSc. (DOT Glasses): Dead Aid aneb (ne)aplikované lekce rozvojové ekonomie/ přednáška
 • 12:00 – 12:50    Anton Ryslinge, cand arch, architect MAA (Architects Without Borders Denmark): Sanitation and land rights project in a Ugandan slum settlement in Kampala (anglicky, online)
 • přestávka na oběd                                         
 • 13:50 – 14:50 Ing. Jan Staš (Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Holistic solutions):  Akvakultura malého rozsahu na zambijském venkově
 • 15:00 – 16:00 Roman Posolda (Kola pro Afriku z.s.): Kola pro Afriku – rozměry rozvojového projektu
 • 16: 00 Ing. Pavel Borecký MA:  Žít vodu/ projekce filmu s diskuzí              

Čtvrtek 14.09.2023                         

 • 9:00 – 9:50  Ing. arch. Barbora Kubíčková, Ing. Lukáš Bejček, Ing. Petr Čanda ( Kashitu Tram. FSv ČVUT): Projekt stavby střední školy v Zambii
 • 9:50 – 10:40 Ivoš Gajdorus (Mapotic): Jak využít mapy pro vizualizaci a analýze dat
 • 10:50 – 11:40 Ing. Zdeněk Müller (Lékaři bez hranic, REBAR CZ s.r.o.): Práce stavaře pro Lékaře bez hranic
 • přestávka na oběd                                          
 • 12:40 – 13:30 RNDr. Jiří Černý, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze): Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše? (Výhody a nevýhody i teorie a praxe testování biologických vzorků přímo v terénu).
 • 13:30 – 14:20 Skupina kybernetických sil a informačních operací (Armáda České republiky): Civilně-vojenská spolupráce        
 • 14:30 – 15:30 Heran Tadesse (Regina Family Center): What Ehtiopians like and hate about development aid (anglicky, online)
 • 15:30 – 16:30 Heran Tadesse (Regina Family Center): Development games (anglicky, online)                
 • 16:30 Společné posezení (místo bude upřesněno podle aktuálního počasí)       

Pátek    15.09.2023                         

 • 9:00 – 10:30 Mgr. Lenka Dušková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií): Photovoice – participativní metoda zjišťování potřeb, potenciálu pro rozvoj, identifikaci zdrojů nebo evaluaci změn v místě realizace (rozvojových) projektů – 1. část
 • 10:40 – 12:00 Mgr. Lenka Dušková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií): Photovoice – participativní metoda zjišťování potřeb, potenciálu pro rozvoj, identifikaci zdrojů nebo evaluaci změn v místě realizace (rozvojových) projektů – 2. část
 • 12:00 – 12:15 Vyhodnocení  experimentů z workshopů
 • 12:15 – 14:00    Mgr. Eva Machová Ph.D. / Ing. Jan Tilinger Ph.D. (ICWD ČVUT): Zdravotní aspekty práce v zahraničí
 • 14:00 Bourání jurty    

Změna programu vyhrazena.

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT, místnost C208

Pokud si bude chtít získané znalosti vyzkoušet v praxi, můžete se zůčastnit i víkendového Projektového maratonu, který na Rozvojové září bude navazovat. Více o maratonu a přihláškách najdete ZDE.

Kdo se může účastnit: Program bude připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá.  

Registrační poplatek: 400 kč (Ve výjimečných odůvodněných případech můžeme poplatek prominout. Pokud by vám poplatek bránil v účasti na letní škole, napište nám.)

Registrace: Na Rozvojové září se můžete přihlásit zde. Budeme rádi, když nám do Poznámky napíšete něco o sobě, vašich zkušenostech s rozvojovými projekry a o tom, co od Rozvojového září očekáváte. Po odeslání závazné přihlášky vám přijde oznámení o přijetí do kurzu a v následujících dnech pokyny k platbě kurzovného.

Změna termínu Letní školy: Ze závažných důvodů  může dojít ke změně termínu konání nebo může letní škola proběhnout v online podobě. V případě, že zájemce nebude souhlasit se změnou termínu, bude mu vrácen rezervační poplatek.

Navazující akce: Na Rozvojové září navazuje Projektový maraton 15-17.9. 2023. Na Projektovém maratonu si můžete nabyté znalosti v praxi vyzkoušet, budeme hledat optimálního řešení pro základní školu v Dharamsale (Severní Indie) s ohledem na zajištění vhodných podmínek pro výuku v zimním období. Detaily zadání jsou v přípravě. Přihlásit na Maraton se můžete zde.

Kontakt: V případě dotazů nebo problémů s přihlášením, kontaktujte Sylvu Červenkovou: Sylva.Cervenkova@cvut.cz nebo + 420 723803702.

Konání letní školy bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová agentura