Rozvojové září 2021

6-10.9.2021Praha – areál ČVUT v Dejvicích

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo vás seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce. 

Detaily programu budou přidávány průběžně

Kdo se může účastnit: Program bude připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá.  

Registrační poplatek: 300 kč (Ve výjimečných odůvodněných případech můžeme poplatek prominout. Pokud by vám poplatek bránil v účasti na letní škole, napište nám.)

Podpora pro mimopražské účastníky: Mimopražští účastníci letní školy (kteří nebydlí ani nestudují v Praze) mohou zažádat o příspěvek na ubytování a dopravu. Pokud máte o podporu zájem, napište jednoduchou žádost zahrnující krátký motivační dopis a popis vaší situace (o rozsahu maximálně 1 strana). Žádosti budou vyhodnoceny na konci července a o výsledku budete informováni. Na podporu není právní nárok. Podmínkou poskytnutí příspěvku je účast na celém programu Letní školy. Podpora bude vyplacena na základě účetních dokladů za dopravu a ubytování.

Registrace: Zatím přijímáme předběžné přihlášky zde. Na konci května bude otevřen registrační formulář, o čemž budeme předběžně přihlášené informovat emailem nebo telefonicky.

Změna termínu Letní školy: Ze závažných důvodů  může dojít ke změně termínu konání nebo může letní škola proběhnout v online podobě. V případě, že zájemce nebude souhlasit se změnou termínu, bude mu vrácen rezervační poplatek.

Kontakt: V případě dotazů nebo problémů s přihlášením, kontaktujte Sylvu Červenkovou: Sylva.Cervenkova@cvut.cz nebo + 420 723803702.

Konání letní školy bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.